Vores erfaring

A1 Kapital ApS

Vores erfaring

Mange års finansiel indsigt og erfaring er den stærke baggrund i A1 Kapital. Vores forretningsmodel er stærk, da vi har kombineret vores know-how om pengemarkedet og opbygget en løsningsmodel, der styrker A1 Kapitals egne investeringer. Banker og pensionsselskaber har i dag svært ved at forrente investeringer. Ja, vi ser sågar at negative renter accepteres for indeståender. Vi har valgt en model, hvor vi bl.a. arbejder med konvertible obligationer. En obligation er et tilgodehavende, som skal betales tilbage til en højere kurs. Et bevis for at man har et tilgodehavende hos en virksomhed. At denne obligation er konvertibel betyder, at tilgodehavendet kan konverteres til aktier, hvis det ønskes. Det gør, at fra at man har et tilgodehavende i virksomheden, har man mulighed for at få ejerskab af virksomheden. Dette gør også, at man har adgang til at få del i virksomhedens vækst. Dette er blot en forenklet forklaring af konvertible obligationer. Man bør som uerfaren investor altid søge informationer fra personer med erfaring og viden om investeringer og hvordan riskiko kan minimeres.