Virksomhed plantet i den jyske muld

A1 Kapital ApS

Jyske rødder i A1 Kapital ApS

A1 Kapital optimerer værditilvæksten ved at investere i værdipapirer, herunder unoterede aktier, konvertible obligationer, optioner med mere. Konvertible obligationer kombinerer det bedste fra bundne indlån, aktier og obligationer. En konvertibel obligation giver samtidig retten (men ikke pligten) til at ombytte obligationen til aktier i selskabet på faste vilkår. Ejer kan dermed få andel i den værdiændring der sker i selskabet. A1 Kapital er en vækst virksomhed plantet i den solide jyske muld!