Vi Informerer gerne om investeringer generelt

A1 Kapital ApS

Vi Informerer om investeringer

Mange føler ikke at de kan finde information om investeringer i et forståeligt sprog, hvis de ikke er vant til at investere. Vi oplever, at mange familier får en større udbetaling på et eller flere tidspunkter i livet. Det kan være arv, lotterigevinster, hussalg eller i forbindelse med drift eller salg af egen virksomhed.

Vi ser også, at professionelle sportsfolk indenfor fodbold, håndbold, svømning, motorsport mv. har behov for en eller flere større indbetalinger.