Værditilvækst

A1 Kapital ApS

Om værditilvæksten

Må vi begynde med at byde dig velkommen på A1 Kapitals ApS’s webside. A1 Kapital informerer om investering i værdipapirer, herunder unoterede aktier, konvertible obligationer, optioner med mere. Kort fortalt kobinerer konvertible obligationer det bedste fra bundne indlån, aktier og obligationer. En konvertibel obligation giver samtidig retten (men ikke pligten) til at ombytte obligationen til aktier i selskabet på faste vilkår. Ejer får andel i den værdistigning, der optjenes i selskabet. A1 Kapital udbyder ikke selv andres investeringsprodukter til offentligheden og gør opmærksom på at investeringer kan give både positive og negative afkast. Det er derfor vigtigt at sætte sig ind i vilkårene før der tages beslutninger om investering.