Konvertible obligationer forklaret af OECD

A1 Kapital ApS

Om Konvertible obligation

Konvertible obligation er populært sagt: Det bedste fra almindelige obligationer kombineret med det bedste fra aktier. Vi oplever større og større interesse for netop disse værdipapirer. Konvertible obligationer er kendt fra USA og formen har bredt sig til Europa. En konvertibel obligation er en mellemting mellem aktier og traditionelle obligationer, idet den konvertible obligation giver en rente eller en kursgevinst, som kendes fra den traditionelle obligation. Derudover kan den konvertible obligation ombyttes til aktier, til en på forhånd fastsat kurs. Deraf kommer navnet konvertibel obligation. Man kombinerer herved fordelene fra den traditionelle obligation med en højere gevinstmulighed fra aktier. Stiger aktiekurserne kan obligationerne ombyttes til aktier på en på forhånd fastsat kurs, og obligationsejer får dermed del i en yderligere stigning på aktien.