A1 Kapital optimerer værditilvæksten ved at investere i værdipapirer, herunder unoterede aktier, konvertible obligationer, optioner med mere. Konvertible obligationer kombinerer det bedste fra bundne indlån, aktier og obligationer. En konvertibel obligation giver samtidig retten (men ikke pligten) til at ombytte obligationen til aktier i selskabet på faste vilkår. Ejer kan dermed få andel i den værdiændring der sker i selskabet. A1 Kapital er en vækst virksomhed plantet i den solide jyske muld!

Må vi begynde med at byde dig velkommen på A1 Kapitals ApS's webside. A1 Kapital informerer om investering i værdipapirer, herunder unoterede aktier, konvertible obligationer, optioner med mere. Kort fortalt kobinerer konvertible obligationer det bedste fra bundne indlån, aktier og obligationer. En konvertibel obligation giver samtidig retten (men ikke pligten) til at ombytte obligationen til aktier i selskabet på faste vilkår. Ejer får andel i den værdistigning, der optjenes i selskabet. A1 Kapital udbyder ikke selv andres investeringsprodukter til offentligheden og gør opmærksom på at investeringer kan give både positive og negative afkast. Det er derfor vigtigt at sætte sig ind i vilkårene før der tages beslutninger om investering.

Konvertible obligation er populært sagt: Det bedste fra almindelige obligationer kombineret med det bedste fra aktier. Vi oplever større og større interesse for netop disse værdipapirer. Konvertible obligationer er kendt fra USA og formen har bredt sig til Europa. En konvertibel obligation er en mellemting mellem aktier og traditionelle obligationer, idet den konvertible obligation giver en rente eller en kursgevinst, som kendes fra den traditionelle obligation. Derudover kan den konvertible obligation ombyttes til aktier, til en på forhånd fastsat kurs. Deraf kommer navnet konvertibel obligation. Man kombinerer herved fordelene fra den traditionelle obligation med en højere gevinstmulighed fra aktier. Stiger aktiekurserne kan obligationerne ombyttes til aktier på en på forhånd fastsat kurs, og obligationsejer får dermed del i en yderligere stigning på aktien.

Mange års finansiel indsigt og erfaring er den stærke baggrund i A1 Kapital. Vores forretningsmodel er stærk, da vi har kombineret vores know-how om pengemarkedet og opbygget en løsningsmodel, der styrker A1 Kapitals egne investeringer. Banker og pensionsselskaber har i dag svært ved at forrente investeringer. Ja, vi ser sågar at negative renter accepteres for indeståender. Vi har valgt en model, hvor vi bl.a. arbejder med konvertible obligationer. En obligation er et tilgodehavende, som skal betales tilbage til en højere kurs. Et bevis for at man har et tilgodehavende hos en virksomhed. At denne obligation er konvertibel betyder, at tilgodehavendet kan konverteres til aktier, hvis det ønskes. Det gør, at fra at man har et tilgodehavende i virksomheden, har man mulighed for at få ejerskab af virksomheden. Dette gør også, at man har adgang til at få del i virksomhedens vækst. Dette er blot en forenklet forklaring af konvertible obligationer. Man bør som uerfaren investor altid søge informationer fra personer med erfaring og viden om investeringer og hvordan riskiko kan minimeres.

A1 Kapital er specialister i at investere. Vi holder konstant øje med markedet og vores store erfaring i handel med værdipapirer gør, at vi kan sikre, at vi køber på det tidspunkt, hvor det er gunstigt. Vi finder de tidspunkter, hvor der opstår skævheder i markedet og kursen endnu ikke har nået at justere sig til markedsniveauet. Vi har derfor en positiv forventning til at vi kan investere selskabets kapital bedre end den gennemsnitlige investor.

Åbningstider

Vi har åbent alle dage for henvendelser. Kontakt os på telefon, mail eller på vores kontaktformular.