Konvertible obligationer forklaret af OECD

Definition:
En konvertibel obligation er et fastforrentet obligation, kan på investors eget valg, blive konverteret til egenkapital låntager eller dets moderselskab.

Den pris, som obligationen kan konverteres til egenkapital er indstillet på tidspunktet for udstedelsen og typisk vil være en præmie til markedsværdien af egenkapitalen på tidspunktet for udstedelsen.

Sammenhæng:
Konverteringen option på obligationen kan udnyttes på en nærmere angivet fremtidig dato eller inden for en række datoer " periode vindue." Konverteringen ret kan ikke adskilles fra gælden. Instrumentet giver investor til at deltage i styrkelsen af det underliggende aktiv i virksomheden og samtidig begrænse risikoen. En konvertibel obligation vil generelt betale en kuponrente højere end udbyttet på den underliggende egenkapital på tidspunktet for udstedelsen, men lavere end satsen for en sammenlignelig obligation uden en konvertering mulighed. For investor, at værdien af det konvertible obligation ligger i merafkastet af obligationsrenten over udbytte på de underliggende aktier.

.

.

Åbningstider

Vi har åbent alle dage for henvendelser. Kontakt os på telefon, mail eller på vores kontaktformular.